Το σχολείο μας

Το σχολείο μας…

Το 3ο Δ.Σ. Κομοτηνής βρίσκεται πίσω από το γήπεδο του Πανθρακικού στην οδό Σκεπαστού αριθμός 24. Πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτήριο με πλούσια ιστορία που χτίστηκε το 1928.

Σήμερα αποτελείται από 2 κτήρια (το παλιό και το καινούριο που εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2008) ενώ στο ίδιο οικόπεδο στεγάζονται επίσης δύο νηπιαγωγεία (το 15ο και 3ο). Φοιτούν ανάλογα την χρονιά περί τους 370 μαθητές ενώ διδάσκουν περίπου 40 εκπαιδευτικοί.

Το σχολείο μας σήμερα (διακρίνονται και τα δύο κτήρια)

Διαθέτει

 • 19 Τμήματα (αίθουσες διδασκαλίας)
 • Αίθουσα Εκδηλώσεων
 • Αίθουσα Μουσικής
 • Αίθουσα Εικαστικών
 • Δύο (2) Εργαστήρια ΤΠΕ (πληροφορικής)
 • Δύο (2) αίθουσες φυσικής αγωγής
 • Αίθουσα εστίασης
 • Ένα γραφείο διευθυντή
 • Ένα γραφείο διδασκάλων/εκπαιδευτικών
Το Σχολείο μας είναι 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο (οργανικότητα 19)  και εντάχθηκε στα 800 αναμορφωμένα Δ.Σ. που πρωτολειτούργησαν στην Ελλάδα από το 2010. Διαθέτει και ολοήμερο σχολείο.

Βασικά Σημεία του Προγράμματος των 961 Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα

Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διευρύνεται μέχρι την 14.00μ.μ. Το σύνολο των διδακτικών ωρών από 174 διαμορφώνεται σε 210. Η διεύρυνση του ωραρίου αξιοποιείται ως εξής:

 • Ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος
 • Ενίσχυση της διδασκαλίας του μαθήματος των μαθηματικών
 • Εισαγωγή των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις και αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις υπόλοιπες τάξεις με στόχο την τυπική και ουσιαστική εκμάθηση μιας προς το παρόν και αργότερα δύο ξένων γλωσσών, κατά τη φοίτηση των μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με παράλληλη πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών
 • Εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού με στόχο την πιστοποίηση κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Κινητό εργαστήριο πληροφορικής
 • Αυξάνονται οι διδακτικές ώρες της Αισθητικής Αγωγής, και εισάγεται η Θεατρική Αγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις.
 • Εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας
 • Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται για τις τέσσερις πρώτες τάξεις
 • Ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες από μετωπικές πρέπει να μετατραπούν σε μαθητοκεντρικές – συνεργατικές – διερευνητικές – βιωματικές – διαθεματικές, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
 • Με την αύξηση των ωρών του σχολικού προγράμματος και τη μείωση της ύλης, προβλέπεται η ενίσχυση βιωματικών προσεγγίσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής: Εκπαίδευση για την Αειφορία, Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, Διατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα κλπ.

Στο πρόγραμμα της προαιρετικής ζώνης 14.00 μμ – 17.00 υπάρχουν μαθήματα επιλογής και όχι υποχρεωτικά, σε αντίθεση με το ισχύον, και περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: Αθλητισμός, Θεατρική Αγωγή, Πληροφορική, Αγγλικά, Μουσική Δεύτερη ξένη γλώσσα, Εικαστικά και Μελέτη 5 ώρες.